jagoda haskap

PROFILAKTYKA Huwa San TR 50®

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W UPRAWIE JAGODY KAMCZACKIEJ  

  ANTRAKNOZA                                                                        ANTRAKNOZA LISCI

  

 BRAK LUB NADMIAR WODY                                                  MĄCZNIAK PRAWDZIWY

  

 NADMIAR WODY                                                                   PLAMISTOŚĆ LIŚCI

  

 PLAMISTOŚĆ LIŚCI c.d.                                                        PLAMISTOŚĆ LIŚCI c.d.

  

 PLAMISTOŚĆ LIŚCI I PLEŚŃ SZARA                                    PORAŻENIE WYWOŁANE PRZEZ C GLOEOSPORIODES

  

 ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ RHIZOCTONIA                          ZGORZEL KORZENI

  

  SILNE PORAŻENIE WYWOŁANE PRZEZ C GLOEOSPORIODES            SZARA PLEŚŃ

  

 ZAMIERANIE PĘDÓW WYWOŁANE PRZEZ RHIZOCTONIA         ZGNILIZNA TGWARDZIKOWA

  

Huwa San TR 50® to innowacyjny stymulator, przeznaczony do podnoszenia jakości upraw i wielkości plonu, zwiększający odporność roślin na niekorzystne warunki środowiska oraz na czynniki chorobotwórcze. 

W decyzji MRiRW nr S-253/11 napisano: W przypadku zranienia roślin w szkółkach, matecznikach, sadach i plantacjach wykonać kilka zabiegów środkiem Huwa San TR 50® . Pierwszy zabieg bezpośrednio po powstaniu uszkodzeń, a następne w odstępach kilku lub kilkunastodniowych. 

Decyzja URPL nr 4236/10 dopuszcza Huwa San TR 50®  do zapewnienia higieny w uprawie i przechowywaniu roślin jako środek eliminujący patogeny kwarantannowe Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum  oraz gatunki z rodzajów Alternaria, Botrytis, Cylindrocladium, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia. Badania przeprowadzone według europejskiej normy PN-EN 13697 wykazały aktywność biobójczą Huwa San TR 50® dla bakterii Erwinia amylovora oraz dla Pectobacterium carotovorum ssp carotovorum. W URPL i PB trwa proces rozszerzenia zakresu stosowania Huwa San TR 50® o dezynfekcję w rolnictwie w stosunku do wyżej wymienionych bakterii.

REGULARNE STOSOWANIE DAJE KORZYŚCI:

- wspomaga ukorzenienie sadzonek
- wzmacnia system korzeniowy i stymuluje wzrost roślin
- powoduje wzrost zawartości chlorofilu w liściach
- wzmacnia odporność na stresowe warunki środowiska
- w przypadku uszkodzeń przyśpiesza gojenie się ran i regenerację roślin  
- minimalizuje występowanie chorób
- wydłuża okres przydatności owoców do spożycia i odporności w transporcie

WYJĄTKOWE ZALETY Huwa San TR 50®

- brak pozostałości w plonach
- brak okresu karencji
- szeroki zakres oddziaływania 
- możliwość stosowania już od 5°C

PROGRAM STOSOWANIA  Huwa San TR 50®  W UPRAWACH JAGODY KAMCZACKIEJ  

FAZY ROZWOJU CEL STOSOWANIA DAWKA I SPOSÓB APLIKACJI
Przygotowanie sadzonek Przyspieszanie zabliźniania ran i wybijania korzeni oraz zwiększanie ich liczby. Podlanie zabezpiecza wybijające korzenie przed zgnilizną Zanurzyć sadzonki zdrewniałe w środku o stężeniu 0,2% (20 ml / 10 l wody)na kilka sekund lub po sadzonkowaniu podlać je środkiem w stężeniu 0,5% (500 ml / 100 l wody)
Ukorzenianie sadzonek Formowanie większej liczby pędów i przyspieszanie ich wzrostu, tworzenie obfitszego systemu korzeniowego, ograniczenie występowania plamistości liści Po pojawieniu się pierwszych pędów opryskać rośliny środkiem w stężeniu 0,1% (100 ml / 100 l wody)
Okres bezlistny Dezynfekcja i regeneracja roślin po zimie. Stymulacja odporności roślin.

Stężenie 0,2% (200 ml / 100 l wody)

0,8 l Huwa San / 1ha  400 l cieczy użytkowej 

Nabrzmiewanie pąków Stymulacja rozwoju roślin, ograniczanie występowania zgnilizny

Stężenie 0,1% (100 ml / 100 l wody) 

0,5 l Huwa San / 1ha  500 l cieczy użytkowej

Rozwój pąków Wzmocnienie systemu korzeniowego, lepsze krzewienie się roślin, ich szybszy wzrost, tworzenie grubszej epidermy, wzrost chlorofilu w liściach. Zapobieganie występowania plamistości liści, ograniczanie chorób. Indukcja odporności na stresowe warunki środowiska.

Stężenie 0,1% (100 ml / 100 l wody) 

0,5 l Huwa San / 1ha  500 l cieczy użytkowej

Kwitnienie Wzmocnienie systemu korzeniowego, lepsze krzewienie się roślin, ich szybszy wzrost, tworzenie grubszej epidermy, wzrost chlorofilu w liściach. Zapobieganie występowania plamistości liści, ograniczanie chorób. Indukcja odporności na stresowe warunki środowiska.

Stężenie 0,05% (50 ml / 100 l wody)

0,25 l Huwa San / 1ha  500 l cieczy użytkowej

Wzrost i dojrzewanie owoców Zwiększenie plonu i jego jakości. Ograniczanie występowania zgnilizny owoców.

Stężenie 0,1% - 0,15%  (100 - 150 ml / 100 l wody) 

0,8 – 1,2  l Huwa San / 1ha  800 l cieczy użytkowej

Przed zbiorem Zapobieganie gniciu owoców i przedłużanie ich przydatności do spożycia. Opryskiwać tuż przed zbiorem

Stężenie 0,1% - 0,2%  (100 - 200 ml / 100 l wody) 

1-2 l Huwa San / 1ha  1000 l cieczy użytkowej

Cięcie / po zbiorach Zabezpieczanie ran i uszkodzeń przed infekcjami, szybsze zabliźnianie się ran i regeneracja roślin

Po przycięciu pędów opryskać nasadzenia środkiem w stężeniu 0,2% ( 200 ml / 100 l wody)

2 l Huwa San / 1ha 1000 l cieczy użytkowej

Opadanie liści  Zabezpieczanie śladów poliściowych. Wzrost odporności na niekorzystne warunki zimowe. Szybszy rozkład opadłych liści.

Stężenie 0,2% (200 ml / 100 l wody)

1 l Huwa San / 1ha  500 l cieczy użytkowej

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI ŚRODKA Huwa San TR 50®

NAWADNIANIE Środek dodawać w dawce 50 ml na m3 wody co 7 – 10 dni w zależności od pogody. Huwa San drastycznie ogranicza rozwój glonów w zbiornikach wodnych, co z kolei zapobiega tworzeniu się złogów biofilmu w systemie nawadniającym. Regularne stosowanie zabezpiecza system korzeniowy przed zgnilizną i stymuluje jego szybszy rozwój. 
WARUNKI STRESOWE: GRADOBICIA, PODTOPIENIA Niezwłoczne opryskiwanie uszkodzonych upraw środkiem w stężeniu 0,2% zabezpiecza uszkodzenia przed infekcjami oraz system korzeniowy przed gniciem, wspomaga gojenie się ran i regenerację roślin, wzmacnia odporność roślin na czynniki stresowe.
DEZYNFEKCJA, TRANSPORT SADZONEK

Dezynfekcja pojemników, skrzyniopalet środkiem w stężeniu 2%.

Przygotowywanie krzewów do obrotu handlowego: przed pakowaniem opryskać krzewy środkiem w stężeniu 0,2% w celu wzrostu odporności sadzonek w transporcie, co powoduje szybkie gojenie się uszkodzeń, zapobiega zgniliźnie pędów  w czasie transportu i przed sadzeniem krzewów.

DESIO HOLDING Sp. z o.o. 42-215 Częstochowa, ul. Ludowa 36, tel. 34 363 16 98 , e-mail: handel@huwasan.pl

www.huwasan.pl