Nawożenie Yara

PROGRAM NAWOŻENIA JAGODY KAMCZACKIEJ
Jagoda kamczacka należy do gatunków o umiarkowanych wymaganiach pokarmowych i siedliskowych. Jednakże na plantacjach ukierunkowanych na wysoki plon i odpowiednią jakość owoców kontrola zasobności gleby oraz regularne jej uzupełnianie jest niezbędne. Dużym błędem wśród producentów jest przekładanie zaleceń opracowanych dla borówki amerykańskiej. Optymalna wegetacja oraz pobieranie składników pokarmowych przez jagodę kamczacką odbywa się w warunkach odczynu lekko kwaśnego przy pH (mierzonym w wodzie): 6,0 – 7,5. W związku z bardzo krótkim okresem od początku wegetacji do zbiorów, dość niskimi temperaturami podczas wegetacji, niezwykle ważnym jest aby nawozy wybierane do nawożenia jagody miały odpowiednie, bardzo szybko rozpuszczalne formy składników pokarmowych. Bardzo istotnym jest także nawożenie po zbiorach, które przygotuje roślinę do kolejnej wegetacji, wzmocni pąki kwiatowe, a także pozwoli zgromadzić w naturalnym magazynie jakim są części zdrewniałe (korzenie, pędy) składniki pokarmowe, które zostaną wykorzystane w kolejnym roku wegetacji. Kontrola zasobności gleby powinna być oparta na metodzie uniwersalnej ogrodniczej, standardowo wykonywanej przez Stację Chemiczno – Rolnicze. Metoda ta pozwala na szybką ocenę form najbardziej przyswajalnych przez roślinę.

POCZĄTEK WEGETACJI (do końca kwitnienia/początku wzrostu zawiązków owoców)
Nawożenie posypowe:
Po kontroli zasobności, w przypadku średniej zasobności gleby w fosfor i potas zaleca się zastosowanie 200 kg nawozu YaraMila COMPLEX na ha w rzędy krzewów. Dawka przeznaczona jest dla plantacji sadzonej w rozstawie (3,8 – 4 m x 0,5 – 0,7 m). Nawóz zawiera dwie formy azotu bardzo szybko działającą: azotanową oraz wolniej działającą: amonową. W związku z tym, pobieranie azotu jest w miarę równomierne. Nie zaleca się w przypadku nawożenia jagody kamczackiej używania mocznika lub nawozów wieloskładnikowych zawierających azot w tej formie. Azot amidowy (mocznikowy) zostanie uruchomiony bardzo późno i nie dostosuje się do naturalnego cyklu wymagań pokarmowych na ten składnik. Nawozy wieloskładnikowe stosowane na początku wegetacji powinny się także charakteryzować bezchlorkową formą potasu oraz mobilnymi formami fosforu. Cechy te spełnia YaraMila Complex. Po kwitnieniu, od początku wzrostu zawiązków owoców, gdzie gwałtownie zwiększa się zapotrzebowanie jagody kamczackiej na azot, potas oraz wapń, związane z wzrostem liści, pędów i owoców zaleca się nawożenie posypowe saletrą potasowo – wapniową Unika Calcium. Azotanowe formy składników pokarmowych gwarantują najszybszą ich przyswajalność. Wysoka zawartość potasu w produkcie wpływa na wielkość i dobre wybarwianie owoców. Produkt stosujemy jednorazowo po zakończeniu kwitnienia w dawce 200 kg/ha w rzędy krzewów.

Dokarmianie dolistne:
W celu stymulacji rośliny do intensywnych podziałów komórkowych, poprawy procesów zapylenia i zapłodnienia, zmniejszenia opadania owoców oraz zwiększenia komórek w zawiązkach owoców, a tym samym ich wielkości, zaleca się wykonanie oprysku nawozem dolistnym KristaLeaf Fruit Controller w dawce 3 kg/ha w następujących terminach: (I) wyrzucanie kwiatostanów; (II) początek kwitnienia; (III) 5 dni po zakończeniu kwitnienia; (IV) 10 dni po zakończeniu kwitnieniaWZROST ZAWIĄZKÓW OWOCÓW
Okres wzrostu i dojrzewania owoców (od końca kwitnienia do dojrzałości zbiorczej) trwa w zależności od odmiany od 5 do 7 tygodni. W tym czasie możemy poprawić takie parametry owoców jak: wielkość, barwę oraz jędrność. Nawożenie dolistne jest w tym przypadku najbardziej przydatną techniką. Wyżej wymienione cechy, decydujące o jakości owoców możemy osiągnąć stosując naprzemiennie rozpuszczalną saletrę wapniową (YaraLiva Calcinit) w dawce: 5 kg/ha na zmianę z nawozem zawierającym wysoką zawartość potasu: Kristalonem Pomarańczowym w dawce: 3 kg/ha. W praktyce około 2 tygodni po kwitnieniu (5 dni po ostatnim oprysku KristaLeaf Fruit Controller) stosujemy dolistnie po raz pierwszy Calcinit, następnie po upływie 5-7 dni stosujemy oprysk dolistny Kristalonem Pomarańczowym, następnie ponownie po 5 – 7 dniach Calcinit. Opryski kończymy na około 7 dni przed zbiorem.NAWOŻENIE PO ZBIORACH
Nawożenie po zbiorach jest niezwykle ważne w przypadku jagody kamczackiej. Wpływa ono na dobre zaopatrzenie w składniki pokarmowe naturalnego magazynu, jakim są części zdrewniałe oraz dobrą dostępność makro;- i mikroelementów od początku następnego sezonu wegetacyjnego. Niezwykle ważnym w tym okresie jest utrzymanie dobrej a produktywności liścia, która spowoduje produkcję asymilatów, odżywiających pąki kwiatowe. Do uzyskania w/w celów proponujemy zastosować posypowo około 7 dni po zbiorach: YaraLiva Nitrabor lub YaraLiva Tropicote w dawce 200 kg/ha. Zabieg ten wpłynie na zbudowanie magazynu azotu i wapnia w drewnie. Dwóch składników, które jako pierwsze będą wykorzystywane po wznowieniu wegetacji w następnym roku. W celu utrzymania produktywności liści zaleca się 3 krotny oprysk nawozem, poprawiającym produktywność fotosyntezy oraz intensywności wybarwiania liścia: KristaLeaf Foto w jednorazowej dawce: 3 kg/ha. Nawóz pierwszy raz stosujemy: 7 dni po zbiorach, kolejne opryski wykonujemy w odstępach 7 dni.FERTYGACJA
Fertygacja jest bardzo efektywną techniką nawożenia, pozwalającą w pewnym stopniu uniezależnić się od warunków pogodowych. W przypadku stosowania tej techniki wielu producentów owoców jagodowych zwraca uwagę na bardzo dobre wyrównanie wzrostu plantacji, które jest pożądaną cechą podczas mechanicznego zbioru owoców. Na początku wegetacji stosujemy posypowo nawóz YaraMila Complex, w dawce 200 kg/ha. W dalszej części wegetacji wykonujemy fertygację według następującego schematu:* wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody);
**na glebach z wysokim pH i wysoką zawartością magnezu stosować Kristalon Vega zamiast K. Niebieskiego i Kristalon Gena zamiast K. Czerwonego;
*** roztwór stężony YaraLiva CALCINIT przygotowywać oddzielnie, nie mieszając go z roztworami nawozów z grupy KRISTALON;
**** bardzo istotnym uzupełnieniem podanego programu nawożenia w kształtowaniu wielkości i jakości owoców jest dokarmianie dolistne według programu Yara Poland.

Dr inż. Andrzej Grenda
Yara Poland Sp. z o.o