Nawożenie

Jagoda kamczacka zalecenia nawozowe
Plantacje -Field-Grown = 3500 krzewów na /ha

1: Nawożenie bazowe
Field-Cote 18+8+12+7MgO+TE 4M (marzec)
300 kg / ha
Cena:
Sposób nawożenia : w rzędy

2. Nawożenie dolistne
Aplikacj w 400 l/ ha,

A: Kwiecieńl (1 szy tydzień) Granusol 12+7+24 +2+7 CaO+te 4kg/ha
Kwiecień (4 ty tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Maj (2gi tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Dla jagody kamczackiej zbieranej w końcu maja

B: Kwiecień (3-ci tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Maj (2-gi tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Czerwiec (1szy tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Dla jagody kamczackiej zbieranej w połowie i końcu czerwca

C: Kwiecień(3ci tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Maj (2gi tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Maj (4 ty tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Czerwiec (2gi tydzień) Granusol 12+7+24+2+7 CaO+te 4kg/ha
Dla jagody kamczackiej zbieranej w końcu czerwca i na początku lipca

3. Zabiegi po zbiorach
4ty tydzień lipca Granusol 10+10+30+6MgO+te 4kg/ ha
2gi tydzień sierpnia Granusol 15+10+14+12CaO+te 4 kg/ha
4ty tydzień sierpnia Granusol 10+10+30+6MgO+te 4kg/ha
2gi tydzień września Granusol 15+10+14+12CaO+te 4kg/ha

Uwaga:

Kiedy nawóz mieszany jest z ŚOR najpierw mieszany jest nawóz!!!
Zabieg opryskiwania wykonywac rankiem w czasie rosy!!!
Zawsze zmierz swoje zasolenie (EC ) wody, która opryskujesz.
(Wyjściowe EC wody przed dodaniem nawozu nie powinno byc większe niż 1,0)
DYSTRYBUTOR: ELKNER-SERVICE
PAMIĘTNA 15E
96-100 SKIERNIEWICE
TEL. 046 / 834 92 55
Elkner Logo